Gegevensbeschermings- en Privacybeleid

Gegevensbeschermings- en Privacybeleid


Ricoh Imaging Europe S.A.S., 7-9 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis, Frankrijk (w tym miejscu znajduje się nazwa „Ricoh Imaging”) jest dostawcą  https://ricohtheta.eu/ („Witryna internetowa”). Op deze Website verneemt you meer over Ricoh Imaging en over de produceen en diensten die we aanbieden. Ricoh Imaging to obraz, który może być używany przez osoby prywatne. Ricoh Imaging verbindt zich e derhalve toe uw prywatność te szanuje en vertrouwelijk om te gaan met uw personsoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften.


Co to jest dit beleid?


Dit is ons gegevensbeschermings- en Privacy beleid dat uitlegt wie we zijn, waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken en, als het gaat om persoonsgegevens die u betreffen, welke rechten u heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen als u dit nodig heeft.


Wiecie co my?


Wij zijn Ricoh Imaging Europe S.A.S. Onze contactgegevens en andere informatie staan ​​beschreven aan het einde van dit beleid. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in overeenstemming met dit beleid (tenzij in dit beleid anders aangegeven).


Wiens persoonsgegevens verwerken my?


We kunnen uw persoonsgegevens verwerken als:


 • U een klant of eenlevancier van ons pochylony.
 • U onze produkten of diensten gebruikt.
 • U voor een klant of een Leverancier van ons werkt, of voor iemand die onze produkten of diensten gebruikt.
 • U iemand bent (of u werk voor iemand) aan wie wij onze goederen of diensten willen adverteren of aan wie wij onze produkten of diensten willen vermarkten. In dit geval hebben wij uw gegevens misschien rechtstreeks van u verkregen (bijvoorbeeld za pośrednictwem onze strony internetowej op een beurs of tentoonstelling) van een andere bron.

Welke persoonsgegevens verwerken my?


Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken die wij hetzij van u hebben verkregen hetzij op andere wijze. De persoonsgegevens die u betreffen en die wij verwerken kan de onderstaande informatie bevatten.

Uw osobygegevens


Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken, waaronder:


 • Uff, przepraszam
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw werkgever en uw functie of afdeling.
 • Uw adres, telefoonnummer, adresy e-mail andere contactgegevens (deze gegevens kunnen betrekking hebben op uw werk of op u persoonlijk, afhankelijk van de aard van onze relatie met u of de persoon voor wie u werkt).

Informatie die we verkrijgen uit de lecommunications met ons


We kunnen de informatie, die we hebben verkregen Door met u te communiceren, verwerken, waaronder:


 • Informacje o tobie die u ons geeft drzwi telefonisch, e-mailem, za pośrednictwem strony internetowej onze, za pośrednictwem mediów społecznościowych anderszins met ons te communiceren.

 • Informatie die u ons geeft of die we verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, onze goederen of diensten koopt of u erop abonneert, ons goederen of diensten lewert, vraagt ​​naar een produkt, een bestelling plaatst, deelneemt aan een wedstrijd, promocja enquête, of contact met ons opneemt om een ​​problemem te melden of een van deze dingen te doen namens de persoon voor wie u werkt.

Informacje o onze omgang met u met de person voor wie u werkt  


We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze omgang spotkałem cię z de person voor wie u werkt, waaronder:


 • Informatie met betrekking tot transakcje met ons waarbij u de persoon waarvoor u werkt betrokken zijn (bijvoorbeeld szczegóły dotyczące goederen of diensten die wij hebben geleverd aan of verkregen van u de persoon voor wie u werkt).

 • Andere informatie die betrekking heeft op u en die wij nodig hebben om te verwerken om een ​​overeenkomst met u of de persoon voor wie u werkt te sluiten of uit te voeren (bijvoorbeeld de informatie over eventueel benodigde vergunningen om te werken en informatie verkregen van krediet referentie biura waar dit noodzakelijk jest om ons in staat te stellen passende controles uit te voeren met betrekking tot overeenkomsten met u iemanda andersa waarvoor u werkt of anderszins verbonden bent).
 • Informacje o Evenementen waarvoor u of aan u gerelateerde personen zijn uitgenodigd en uw persoonsgegevens en voorkeuren voor zover deze informatie istotne są voor het organiseren en beheren van deze Evenementen (bijvoorbeeld uw dieetwensen).

 • Informacje o tobie die u ons verstrekt of die wij anderszins verkrijgen wanneer u ons bezoekt (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt of op CCTV wordt hugegelegd terwijl u ons bezoekt, of u ons de registratiegegevens van uw voertuig verstrekt).

Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer u onze website gebruikt?


Onder de gegevens die we van u kunnen verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, zijn:


 • technische informatie, w tym protokół internetowy (IP) - adresy dat wordt gebruikt om uw komputer z internetem te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, typ przeglądarki w wersji, instalacja tijdzone, wpisz i wersje wtyczek do przeglądarek, besturingssysteem na platformie;
 • informacje na stronie bezoek, w tym pełny zbiór Uniform Resource Locators (URL), klikstream naar, za pośrednictwem witryny internetowej (w tym dane w tijd), produkty, które możesz zobaczyć na podstawie geocht, odpowiedzi na strony, pobierz fouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en het bewegen van uw muis over specifieke onderdelen), methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren, en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen of de social media schermnamen, gebruikt om verbinding te maken met ons klantenserviceteam.

Ciasteczka


Ons gebruik van cookies om persoonsgegevens te verwerken, wordt uitgelegd in ons cookiebeleid, dat możesz zobaczyć te lezen ( kliknij tutaj ).


Jak poznaliśmy uw persoonsgegevens?


#

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:


 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren met u of de persoon voor wie u werkt.

 • Om:
  • Goederen en diensten te dźwignia aan klanten of andere gebruikers van die goederen en diensten;
  • Goederen en diensten te betrekken vanlevanciers;
  • Onze relaties met klanten, dźwignie andere gebruikers van onze goederen en diensten te beheren en te administreren;

             wanneer u of de persoon voor wie uw werkt de valide klant, gebruiker of curved van die goederen of diensten voor deze doeleinden kan zijn.

 • Om te adverteren, te vermarkten en informatie over onze goederen en diensten te verstrekken. Dit kan zijn za pośrednictwem komunikacji marketingu bezpośredniego (e-maile Zoals) telefoongesprekken. Dit kan omvatten het maken van sugestie en aanbevelingen over goederen of diensten die u of de persoon voor wie u werkt, en het zal waar valid onderworpen zijn aan uw aangegeven voorkeuren.

 • Nasza witryna internetowa onder onze voorwaarden en voor interne operaties te beheren, inclusief probleemoplossing, en data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquête doeleinden.

 • Om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest Effectieve manier voor u en voor uw komputer wordt gepresenteerd.
 • Om onze website en andere systemen veilig en beveiligd te houden.
 • Om de skuteczne reklamy te meten of te begrijpen die we aan u en anderen aanbieden, en om odpowiednie reklamy te dźwignia.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:


 • Ieder lid van onze groep, hetgeen betekent onze dochtervennootschappen, onze uiteindelijke holding maatschappij en haar dochtervennootschappen.

 • Odpowiednie części składowe:

  • onze zakelijke partnerzy, klanten, dźwigniarze en onderaannemers voor de uitvoering van iedere overeenkomst die wij aan gaan z innych transakcji die we hebben in de normale gang van zaken met u de persoon voor wie u werkt;
  • onze audytorzy, juridische doradcy i andere professionalele doradcy dienstverleners;
  • kredietinformatiebureaus voor het beoordelen van uw ocena kredytowa wanneer dit w kontekście jest van het aangaan van een overeenkomst met u de persoon voor wie u werkt.
    

 • Met betrekking tot informatie verkregen za pośrednictwem strony internetowej onze:

  • onze adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om odpowiednie reklamy voor u en anderen teselecteren en weergeven. Mamy verstrekken geen informatie poprzez identyfikację indywidualnych reklamodawców, możemy zullen hen voorzien van geaggregeerde informatie over onze gebruikers. We kunnen dergelijke verzamelde informatie ook gebruiken om reklamodawców te helpen het soort doelgroep te bereiken waarop ze zich willen richten. We kunnen gebruik maken van de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld om ons in staat te stellen aan de wensen van onze reklamodawcy te voldoen drzwi hun advertentie aan die doelgroep te tonen en die onderworpen zijn aan het cookie gedeelte van dit beleid;

  • analizuj instrumenty en zoekmachines (w tym narzędzia do testów A / B) die ons helpen bij het verbeteren en optymaliseren van onze site en die onderworpen zijn aan het cookie gedeelte van dit beleid.

Andere manieren waarop wij persoonsgegevens kunnen verstrekken


We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen:


 • W het geval dat my oderneming activa verkopen of kopen, w welk geval możemy uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa die vallen onder de voorwaarden van dit Privacy beleid.

 • Als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen drzwi een derde partij, w welk geval persoonsgegevens die zij van haar klanten heeft, een van de overgedragen activa zullen zijn.

 • Als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onzelevingsvoorwaarden en andere overeenkomsten met u af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ricoh Imaging, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties met het oog op bescherming tegen oszustwo en vermindering van het kredietrisico.

Wat zijn de juridische grondslagen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?


De juridische grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn als volgt:


 • Wanneer het noodzakelijk is om uw voorafgaande toestemming voor de betreffende verwerking  te verkrijgen en ons toestemming te geven dit te doen, zullen wij uw toestemming met betrekking tot de betreffende verwerking verkrijgen en daarop vertrouwen (zie hieronder hoe u uw toocenting op ieder moment kan intrekken) .

 • Anders zullen we uw persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is

  • voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u een partij bent of om maatregelen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; z
  • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die drzwi ons of een andere person worden nagestreefd, op voorwaarde dat dit alleen gebeurt in omstandigheden waarin die gerechtvaardigde belangen niet worden ondermijnd drzwi uw belangen of fundamentalele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsge gevens nopen (de meeste omstandigheden warin my uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot een relatie die we hebben met de persoon voor wie u werkt zullen in deze categorie vallen).

Waar verwerken we persoonsgegevens?


De gegevens die wij met betrekking tot u verwerken, kunnen worden doorgegeven naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte („EER”) die mogelijk niet onderworpen jest aan gelijkwaardige gegevensbeschermingswetgeving. Het kan ook worden verwerkt drzwi personeel buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van onzelevanciers. Dit omvat personeel dat zich bezighoudt met, onder andere, het uitvoeren van bestellingen, het verwerken van betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.


Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven met betrekking tot het verlenen van onze diensten, zullen wij alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat er passende waarborgen voor bestaan, zoals een beroep doen op een erkend wettelijk adequaa theidsmechanisme dat kan bestaan ​​uit het aangaan van Door de EC goedgekeurde modelcontractbepalingen die valid zijn voor Doorgifte van persoonlijke informatie (zie http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) en dat deze op een veilige manier en in overeenstemming met dit Privacy beleid wordt behandeld.

Alle persoonsgegevens die worden verwerkt, worden veilig opgeslagen. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met de juiste technology. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze na stronie internetowej systemen, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

Helaas to usługa overdracht van informatie za pośrednictwem Internetu, która nie jest dostępna dla wszystkich. Hoewel my ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen en is verzending op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedur en beveiligingsfuncties gebruiken om teprobren ongeautoriseerde toegang te voorkomen.


Hoe lang verwerken we persoonsgegevens?  


We verwerken persoonsgegevens alleen voor zolang als nodig is voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld, waarna deze worden verwijderd of gearchiveerd, behalve voor zover het noodzakelijk is voor ons om verder te verwerken voor het doel van de naleving van wettelijke verplich tingen waaraan wij onderworpen zijn of voor een ander legitiem en wettig doel.


Wat zijn uw rechten? 


U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken:


 • U kunt toegang vragen tot de betreffende persoonsgegevens (zie het gedeelte over het verkrijgen van toegang tot uw persoonsgegevens hieronder).

 • U kunt verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken, te verbeteren, de verwerking te beperken, bezwaar te maken en u heeft het recht op dataportabiliteit.

 • In bepaalde omstandigheden (normaal gesproken wanneer de persoonsgegevens drzwi u zijn verstrekt en het niet langer nodig is dat we deze blijven verwerken), heeft u mogelijk het recht om te verzoeken dat we de betreffende persoonsgegevens wissen.

 • Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op base van uw voorafgaande toestemming voor die verwerking, kunt u uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken, waarna we de verwerking zullen stoppen.
 • Możesz także skontaktować się z nami, aby uzyskać dostęp do een formele klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor Frankrijk zijnde  „Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés”,  afgekort CNIL.

Hoe uuw toestemming voor verwerking intrekt


U kunt uw toestemming voor elke odpowiednie verwerking van persoonsgegevens intrekken drzwi ons te schrijven op onderstaand adres.

Hoe u uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen 


U kunt uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen drzwi ons te schrijven op onderstaand adres.
Houd er rekening mee dat we u mogelijk om verdere informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen voordat wij de gevraagde informatie verstrekken.


Onze volledige contactgegevens zijn:


Ricoh Imaging Europe S.A.S.
aleja Roberta Schumana 7-9, 
94150 Rungis, Francja 

E-mail: info@eu.ricoh-imaging.com


De Autoriteit Persoonsgegevens


De Autoriteit Persoonsgegevens voor Frankrijk zijnde  „Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés”,  afgekort CNIL is de toezichthoudende instantie en kan u nadere informatie verstrekken over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, en kan klachten die u heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens behandelen.


Wijzigingen in dit beleid


Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons Privacy beleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, na e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om aktualizacje wijzigingen in ons Prywatność beleid te bekijken. 


Datum van dit beleid


Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 01-01-2020