Usługi posprzedażowe i gwarancja

 

FILOZOFIA USŁUGI OBRAZU RICOH

Produkty PENTAX i RICOH są wytwarzane przy użyciu wysokiej jakości komponentów i montowane przy użyciu najnowocześniejszych procesów produkcyjnych. Zaprojektowane są z myślą o wieloletnim użytkowaniu, co w połączeniu z nieskomplikowaną obsługą gwarantuje naszym klientom lata beztroskiej fotografii. Aby móc szybko i kompleksowo udzielić Państwu pomocy w przypadku wystąpienia szkody, utrzymujemy ogólnoświatową sieć centrów serwisowych. Konserwacja i naprawy są przeprowadzane zgodnie ze ścisłymi standardami firmy RICOH IMAGING, przy udziale specjalnie przeszkolonych techników i przy użyciu oryginalnych części zamiennych Pentax.

Środki ostrożności podczas obsługi aparatu

Twój aparat to produkt wysoce techniczny z wieloma przydatnymi funkcjami. Aby zachować jego wartość i funkcję należy zapewnić regularną pielęgnację. Regularnie czyść aparat za pomocą pędzla i miękkiej, suchej ściereczki. Jeżeli wilgoć dostanie się na powierzchnię obudowy lub na powierzchnie szklane, należy ją również usunąć szmatką. Unikaj stosowania jakichkolwiek domowych środków czyszczących.

Nagłe zmiany temperatury powodują kondensację wilgoci na powierzchniach i nie inaczej jest w przypadku aparatu. W przypadku przechodzenia z klimatyzowanych pomieszczeń na zewnątrz lub wchodzenia do ogrzewanego budynku po spacerze w zimnym powietrzu aparat zaparuje. Może to również powodować kondensację wewnątrz aparatu, która może również osadzać się na elementach elektronicznych. Jeśli to możliwe, unikaj szybkich zmian temperatury i poczekaj, aż aparat się zaaklimatyzuje (tzn. przechowując go w kieszeni kurtki lub torbie fotograficznej itp.) przed włączeniem.

Informacje specyficzne dla aparatu oraz dodatkowe informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z aparatem znajdują się w odpowiednich instrukcjach obsługi.

Co mam zrobić, jeśli aparat już nie działa?

Najpierw sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany i prawidłowo włożony do aparatu. W razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi...(Link do Centrum pobierania)

W przypadku lustrzanek cyfrowych, jeśli to możliwe, wymień obiektyw, aby ustalić, co jest przyczyną awarii.

Wszystkie aparaty Pentax wyposażone są w najnowocześniejszą elektronikę. Podobnie jak komputer, program aparatu również może się „zawiesić”. Mogą pojawić się kody błędów, w takim przypadku należy zapoznać się z instrukcją obsługi, wyjąć baterię na około 5 minut. Jeżeli po ponownym włożeniu baterii komunikat o błędzie będzie nadal wyświetlany, wyślij aparat do naszego działu serwisu. Pamiętaj, aby zanotować kod błędu i poinformować o tym centrum serwisowe.

WAŻNY! Przed wysłaniem aparatu pamiętaj o następujących kwestiach:

Prosimy pamiętać, że nasi partnerzy serwisowi nie są w stanie dokładnie rozwiązać problemu bez uprzedniego sprawdzenia aparatu. Jeżeli produkt jest objęty gwarancją, prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu. W przypadku braku możliwości zweryfikowania gwarancji na produkt sporządzony zostanie kosztorys naprawy. W przypadkach nieobjętych gwarancją, po sprawdzeniu aparatu zostanie sporządzony wycena i dopiero po zatwierdzeniu kosztorysu naprawa będzie kontynuowana. 

Koszty wysyłki ponosi nadawca. Produkt należy zapakować w odpowiednie opakowanie zabezpieczające przed wpływami zewnętrznymi.

Podaj szczegółowy opis problemu, jeśli to możliwe, prześlij przykładowe zdjęcia, aby podkreślić problem i udostępnij je pocztą elektroniczną partnerowi serwisowemu.

W razie wątpliwości skonsultuj się z partnerem serwisowym, czy aparat i obiektyw powinny zostać wysłane razem. Aby zabezpieczyć się przed zgubieniem nie wysyłaj niepotrzebnych akcesoriów tj. akumulator, ładowarkę i karty SD.

Obowiązują warunki naprawy partnerów serwisowych.
 

TUTAJ ZNAJDZIESZ LISTĘ PRODUKTÓW DO NAPRAWY

Prosimy o przesłanie lustrzanek cyfrowych, obiektywów, cyfrowych aparatów kompaktowych i produktów Sport Optic na adres zgodny z Twoim miastem rodzinnym:

 

AUSTRIA

Rüdiger Maerz GmbH

Weidenbaumswega 103

21035 Hamburga

Telefon: 00 49 (0)40 7314077

Kontakt: infohamburg@fotomaerz.de

 

 

BELGIA 

NIKKEN TECHNO Francja

4 Cour du Chêne Vert

Entreé par le 48 rue de Charenton

75012 Paryż

Francja

Telefon: 00 33 1 40 21 37 39

Kontakt: nikkenparis@nikkenfrance.com

 

FRANCJA 

NIKKEN TECHNO Francja

Aleja Carnota 4

69250 NEUVILLE SUR SAONE

Francja

Tel: +33 4 78 91 32 31

atelier@nikkenfrance.com

 

Ricoh Imaging Square w Paryżu

3 Rue Lucien Sampaix,

75010 Paryż

Francja

Tel: +33 1 42 06 39 62

 

 

NIEMCY

Rüdiger Maerz GmbH

Weidenbaumswega 103

21035 Hamburga

Telefon: 040 7314077

Kontakt: infohamburg@fotomaerz.de

 

 

IRLANDIA
Drogi Kliencie, zalecamy wysłanie naprawy do firmy Rudiger Maerz w Niemczech, która jest w stanie serwisować wszystkie produkty Ricoh i Pentax. Ponieważ Wielka Brytania nie jest już częścią UE, chcemy poinformować, że przesyłki mogą podlegać cłom i podatkom, a ponadto zająć więcej czasu. W przypadku pytań technicznych związanych z produktem nasze centrum telefoniczne jest dostępne pod numerem +44 (0) 207 949 0059

John Pye Ltd (serwis i naprawy)

Osiedle przemysłowe Marchington 39-40

Stubby Lane

Uttoxeter

ST14 8LP

Telefon: 00 44 1283 384409

Kontakt: jptechadmin@johnpye.co.uk

 

 

LUKSEMBURG

NIKKEN TECHNO Francja

4 Cour du Chêne Vert

Entreé par le 48 rue de Charenton

75012 Paryż

Francja

Telefon: 00 33 1 40 21 37 39

Kontakt: nikkenparis@nikkenfrance.com

 

HOLANDIA 

NIKKEN TECHNO Francja

4 Cour du Chêne Vert

Entreé par le 48 rue de Charenton

75012 Paryż

Francja

Telefon: 00 33 1 40 21 37 39

Kontakt: nikkenparis@nikkenfrance.com

 

Rüdiger Maerz GmbH

Weidenbaumswega 103

21035 Hamburga

Telefon: 00 49 (0)40 7314077

Kontakt: infohamburg@fotomaerz.de

 

SZWAJCARIA

K A JAEGER AG

Oberebenestr. 67a

5620 BREMGARTEN

Telefon: 056-641 21 44

Kontakt: jaegerag@bluewin.ch

 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

John Pye Ltd (serwis i naprawy)

Osiedle przemysłowe Marchington 39-40

Stubby Lane

Uttoxeter

ST14 8LP

Telefon: 01283 384409

Kontakt: jptechadmin@johnpye.co.uk

 

 

Gwarancja europejska

Wszystkie nasze aparaty zakupione za pośrednictwem autoryzowanych, działających w dobrej wierze kanałów dystrybucji fotografii objęte są gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwunastu miesięcy od daty zakupu. Serwis zostanie wykonany, a wadliwe części wymienione w tym okresie bezpłatnie, pod warunkiem, że aparat nie będzie nosił śladów uderzenia, uszkodzenia przez piasek lub ciecz, nieprawidłowego obchodzenia się, manipulacji, korozji akumulatora lub chemicznej, obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi lub modyfikacji przez nieautoryzowany warsztat. Producent lub jego upoważnieni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naprawy lub zmiany, z wyjątkiem tych dokonanych za jego pisemną zgodą i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnienia lub utraty możliwości użytkowania ani za inne szkody pośrednie lub wtórne jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy są spowodowane wadliwym materiał lub wykonanie lub w inny sposób; i wyraźnie uzgodniono, że odpowiedzialność producenta lub jego przedstawicieli w ramach wszelkich gwarancji i rękojmi, wyraźnych lub dorozumianych, jest ściśle ograniczona do wymiany części zgodnie z powyższymi postanowieniami. W przypadku napraw dokonanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe nie zostaną zwrócone żadne pieniądze.

Postępowanie w 12-miesięcznym okresie gwarancyjnym

Każdy aparat, który okaże się uszkodzony w ciągu 12-miesięcznego okresu gwarancji, powinien zostać zwrócony sprzedawcy, u którego zakupiono aparat, lub producentowi. Jeśli w Twoim kraju nie ma przedstawicieli producenta, wyślij aparat do producenta z opłaconą przesyłką. W takim przypadku zwrot aparatu może zająć dużo czasu ze względu na skomplikowane procedury celne. Jeśli aparat jest objęty gwarancją, naprawy i wymiana części zostaną wykonane bezpłatnie, a aparat zostanie zwrócony użytkownikowi po zakończeniu serwisu. Jeżeli aparat nie jest objęty gwarancją, obowiązują standardowe opłaty producenta lub jego przedstawicieli. Koszty przesyłki pokrywa właściciel. Jeśli aparat został zakupiony poza krajem, w którym chcesz go serwisować w okresie gwarancyjnym, przedstawiciele producenta w tym kraju mogą pobierać regularne opłaty za obsługę i serwisowanie. Niezależnie od tego, aparat zwrócony do producenta będzie serwisowany bezpłatnie zgodnie z niniejszą procedurą i warunkami gwarancji. W każdym przypadku jednak koszty wysyłki i opłaty za odprawę celną ponosi nadawca. Aby w razie potrzeby potwierdzić datę zakupu, należy zachować paragon lub rachunki za zakup aparatu przez co najmniej rok. Przed wysłaniem aparatu do serwisu upewnij się, że wysyłasz go do autoryzowanych przedstawicieli producenta lub jego zatwierdzonych warsztatów naprawczych, chyba że wysyłasz go bezpośrednio do producenta. Zawsze uzyskaj wycenę opłaty za usługę i dopiero po zaakceptowaniu podanej opłaty za usługę poinstruuj stację paliw, aby przystąpiła do serwisowania.

 

  • Niniejsza polityka gwarancyjna nie ma wpływu na ustawowe prawa klienta.
  • Lokalne zasady gwarancji dostępne u naszych dystrybutorów w niektórych krajach mogą zastąpić niniejsze zasady gwarancji. Dlatego zalecamy zapoznanie się z kartą gwarancyjną dołączoną do produktu w momencie zakupu lub skontaktowanie się z naszym dystrybutorem w Twoim kraju, aby uzyskać więcej informacji i otrzymać kopię polityki gwarancyjnej.

 

Proszę zanotować

Dostępność części zamiennych jest ograniczona. Jeśli Twój aparat ma więcej niż 5 lat, skontaktuj się z naszym partnerem serwisowym, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy.