Polityka prywatności

Ochrona danych i Polityka prywatności

Firma Ricoh Imaging Europe SAS, 7-9 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis, Francja („Ricoh Imaging”) opracowała https://ricohtheta.eu/ ("Strona internetowa"). W Witrynie można dowiedzieć się więcej o firmie Ricoh Imaging oraz o oferowanych przez nas produktach i usługach. Ricoh Imaging zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych. Ricoh Imaging obiecuje szanować Twoją prywatność i przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób ostrożny i poufny. Dane nie będą przetwarzane w innych celach niż cele określone w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie przetwarzanie danych będzie odbywać się zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

 


Oświadczenie o ochronie prywatności

Jaka jest ta polityka?        

To jest nasza polityka ochrony danych i prywatności, która wyjaśnia, kim jesteśmy, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, a jeśli jesteś podmiotem danych osobowych, jakie masz prawa i jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebować.

 

Kim jesteśmy?    

Jesteśmy Ricoh Imaging Europe S.A.S. Nasze dane kontaktowe i inne dane znajdują się na końcu niniejszej polityki. Jesteśmy administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą polityką (z wyjątkiem przypadków, gdy niniejsza polityka stanowi inaczej).

 

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Ciebie, jeśli:

 • Jesteś naszym klientem lub dostawcą.
 • Korzystasz z naszych produktów lub usług.
 • Pracujesz dla naszego klienta lub dostawcy albo dla kogoś, kto korzysta z naszych produktów lub usług.
 • Jesteś osobą (lub dla kogoś pracujesz), której chcemy reklamować lub sprzedawać nasze towary lub usługi. W takim przypadku możemy uzyskać Twoje dane bezpośrednio od Ciebie (na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej lub podczas targów lub wystawy) lub z innego źródła.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?        

Możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Ciebie, które otrzymaliśmy od Ciebie lub uzyskaliśmy gdzie indziej. Dane osobowe dotyczące Ciebie, które przetwarzamy, mogą obejmować informacje określone poniżej.

 

Twoje dane osobowe     

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twoja data urodzenia
 • Twój pracodawca oraz stanowisko lub dział, na którym pracujesz
 • Twój adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe (dane te mogą dotyczyć Twojej pracy lub Ciebie osobiście, w zależności od charakteru naszej relacji z Tobą lub osobą, dla której pracujesz).

 

Informacje, które uzyskujemy w wyniku komunikacji z nami

Możemy przetwarzać informacje, które uzyskujemy w wyniku komunikacji z Tobą, w tym:

 • Informacje o Tobie, które nam przekazujesz komunikując się z nami telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem naszej strony internetowej, mediów społecznościowych lub w inny sposób.
 • Informacje, które nam przekazujesz lub które uzyskujemy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, nabywasz lub subskrybujesz nasze towary lub usługi, dostarczasz nam towary lub usługi, pytasz o produkt, składasz zamówienie, uczestniczysz w konkursie, promocji lub ankiecie lub kontaktujesz się z nami zgłosić problem lub wykonać dowolną z poniższych czynności w imieniu osoby, dla której pracujesz.

 

Informacje dotyczące naszych kontaktów z Tobą lub osobą, dla której pracujesz                

Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych kontaktów z Tobą lub osobą, dla której pracujesz, w tym:

 • Informacje dotyczące transakcji z nami z udziałem Ciebie lub osoby, dla której pracujesz (na przykład szczegóły dotyczące towarów lub usług, które dostarczyliśmy lub otrzymaliśmy od Ciebie lub osoby, dla której pracujesz).
 • Inne informacje dotyczące Ciebie, które musimy przetworzyć w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub osobą, dla której pracujesz (na przykład informacje o prawie do pracy oraz informacje uzyskane od biur informacji kredytowej, jeśli jest to konieczne abyśmy mogli przeprowadzić odpowiednie kontrole w związku z umowami z Tobą lub inną osobą, dla której pracujesz lub z którą jesteś w inny sposób powiązany).
 • Informacje o wydarzeniach, na które Ty lub osoby z Tobą powiązane są zaproszeni, a także Twoje dane osobowe i preferencje w zakresie, w jakim te informacje są istotne dla organizacji tych wydarzeń i zarządzania nimi (na przykład Twoje wymagania dietetyczne).
 • Informacje dotyczące Ciebie, które nam przekazujesz lub które uzyskujemy w inny sposób, gdy nas odwiedzasz (na przykład, jeśli logujesz się lub jesteś zarejestrowany na kamerze CCTV podczas wizyty u nas lub przekazujesz nam dane rejestracyjne swojego pojazdu).

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej? 

Do danych, które możemy uzyskać od Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej należą:

 • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma;
 • informacje o Twojej wizycie, w tym pełne jednolite lokalizatory zasobów (URL), strumień kliknięć do, przez i z naszej witryny internetowej (w tym data i godzina), produkty, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś, czas reakcji strony, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach , informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszką), metody używane do przeglądania strony oraz dowolny numer telefonu używany do dzwonienia pod nasz numer obsługi klienta lub identyfikator mediów społecznościowych używany do łączenia się z naszym zespołem obsługi klienta.
 • Dane dotyczące Twoich transakcji (kosze, zakupione produkty, punkty lojalnościowe, zwroty itp.)

 

Ciasteczka

Nasze wykorzystanie plików cookies do przetwarzania danych osobowych zostało wyjaśnione w naszej Polityce plików cookies, z którą należy się zapoznać ( kliknij tutaj ).

 

Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 • Zawieranie i wykonywanie umów z Tobą lub osobą, dla której pracujesz.
 • Do:
  • dostarczać towary i usługi klientom lub innym użytkownikom tych towarów i usług;
  • pozyskiwać towary i usługi od dostawców;
  • zarządzać i administrować naszymi relacjami z klientami, dostawcami lub innymi użytkownikami naszych towarów i usług;

gdzie Ty lub osoba, dla której pracujesz, możecie być w tych celach odpowiednim klientem, użytkownikiem lub dostawcą towarów lub usług.

 • Reklamowanie, promowanie i dostarczanie informacji na temat naszych towarów i usług. Może to odbywać się za pośrednictwem komunikacji marketingu bezpośredniego (takiej jak e-maile) lub rozmów telefonicznych. Może to obejmować przedstawianie sugestii i rekomendacji dotyczących towarów lub usług, które mogą zainteresować Ciebie lub osobę, dla której pracujesz, i w stosownych przypadkach będzie to uzależnione od Twoich preferencji.
 • Aby administrować naszą witryną internetową zgodnie z naszymi warunkami oraz do celów wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankiet.
 • Aby ulepszyć naszą witrynę, aby zapewnić prezentację treści w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo naszej witryny internetowej i innych systemów.
 • Aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które serwujemy Tobie i innym, oraz aby dostarczać odpowiednie reklamy.

 

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?          

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe: 

 • Każdy członek naszej grupy, co oznacza nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i jej spółki zależne.
 • Odpowiednie strony trzecie, w tym:
  • naszym partnerom biznesowym, klientom, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy lub innych transakcji, które prowadzimy w ramach normalnego toku działalności z Tobą lub osobą, dla której pracujesz;
  • nasi audytorzy, doradcy prawni i inni profesjonalni doradcy lub usługodawcy;
  • agencje informacji kredytowej w celu oceny Twojej zdolności kredytowej, jeżeli ma to miejsce w kontekście zawarcia przez nas umowy z Tobą lub osobą, dla której pracujesz.
 •  W odniesieniu do informacji uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej:
  • naszym reklamodawcom i sieciom reklamowym, które wymagają danych, aby wybierać i wyświetlać odpowiednie reklamy Tobie i innym osobom. Nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach, ale udostępnimy im zbiorcze informacje o naszych użytkownikach. Możemy również wykorzystywać takie zbiorcze informacje, aby pomóc reklamodawcom w dotarciu do odbiorców, do których chcą kierować reklamy. Możemy wykorzystywać dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie, aby umożliwić nam spełnienie życzeń naszych reklamodawców poprzez wyświetlanie ich reklam tej grupie docelowej i zgodnie z sekcją dotyczącą plików cookie w niniejszej polityce;
  • dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek (w tym narzędzia do testów A/B), którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny i podlegają sekcji dotyczącej plików cookie w niniejszej polityce.

 

Inne ujawnienia, których możemy dokonać

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim:

 • W przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w takim przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów, z zastrzeżeniem warunków niniejszej polityki prywatności.
 • Jeżeli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, w takim przypadku dane osobowe posiadane przez nią na temat jej klientów będą jednym z przeniesionych aktywów
 • Jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z jakichkolwiek obowiązków prawnych lub w celu wyegzekwowania lub stosowania naszych warunków dostaw i innych umów z Tobą; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Ricoh Imaging, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?     

Podstawa prawna na jakiej przetwarzamy Twoje dane osobowe jest następująca:

 • Jeżeli konieczne jest uzyskanie Twojej uprzedniej zgody na dane przetwarzanie, abyśmy mogli to zrobić, uzyskamy Twoją zgodę i będziemy na niej polegać w związku z danym przetwarzaniem (patrz poniżej, jak wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ).
 • W przeciwnym razie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy przetwarzanie będzie niezbędne:
  • w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem takiej umowy;
  • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy; Lub
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub inną osobę, pod warunkiem, że będzie to miało miejsce wyłącznie w okolicznościach, w których nadrzędny charakter wobec tych prawnie uzasadnionych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych (większość przypadków, w których przetwarzać Twoje dane osobowe w związku ze stosunkiem, jaki łączy nas z osobą, dla której pracujesz, będzie należeć do tej kategorii).

 

Gdzie przetwarzamy dane osobowe?      

Dane, które przetwarzamy w związku z Tobą, mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), które może nie podlegać równoważnemu prawu o ochronie danych. Mogą być również przetwarzane przez personel znajdujący się poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Dotyczy to personelu zajmującego się m.in. realizacją zamówień, przetwarzaniem szczegółów płatności oraz świadczeniem usług wsparcia.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane w związku ze świadczeniem naszych usług, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom, takim jak oparcie się na uznanym mechanizmie adekwatności prawnej, który może obejmować zawarcie zatwierdzonych przez WE standardowych klauzul umownych istotnych dla przekazywania danych osobowych (por http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) oraz że są one traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nas są bezpiecznie przechowywane. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu odpowiedniej technologii. Jeżeli daliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub systemów, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby nikomu nie udostępniać hasła.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do naszej witryny internetowej, a wszelkie przesyłanie odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji zastosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?         

Przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane, po czym zostaną usunięte lub zarchiwizowane, z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to niezbędne dla nas do dalszego ich przetwarzania w tym celu w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, którym podlegamy, lub w innym uzasadnionym i zgodnym z prawem celu.

 

Jakie masz prawa?    

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi dotyczącymi Ciebie:

 • Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych (zobacz sekcję dotyczącą uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych poniżej).
 • Możesz żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które przetwarzamy.
 • W pewnych okolicznościach (zwykle gdy dane osobowe zostały przekazane przez Ciebie i dalsze ich przetwarzanie nie jest nam już potrzebne), możesz mieć prawo zażądać usunięcia danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody na takie przetwarzanie, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, po czym zaprzestaniemy przetwarzania.
 • Jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami lub złożyć formalną skargę do Komisarza ds. Informacji, jakim jest „Narodowa Komisja Informatyki i Wolności” (CNIL) we Francji.

 

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie      

Możesz wycofać swoją zgodę na odpowiednie przetwarzanie danych osobowych:

 • Wysyłając nam e-mail tutaj
 • Pisząc do nas na poniższy adres.

 

Jak skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych           

Możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych:

 • Wysyłając nam e-mail tutaj
 • Pisząc do nas na poniższy adres.

Należy pamiętać, że zanim udostępnimy żądane informacje, możemy poprosić Cię o dalsze informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

 

Nasze dane – kontakt z nami          


Nasze pełne dane to:

Ricoh Imaging Europe S.A.S.
aleja Roberta Schumana 7-9, 
94150 Rungis, Francja 

E-mail : info@eu.ricoh-imaging.com

 

Komisarz ds. Informacji

Komisarzem ds. informacji jest „Narodowa Komisja Informatyki i Wolności” (CNIL), organ nadzorczy we Francji, który może udzielić dalszych informacji na temat Twoich praw i naszych obowiązków w związku z Twoimi danymi osobowymi, a także rozpatrzyć wszelkie skargi które posiadasz na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Zmiany w niniejszej polityce    

Wszelkie zmiany, które w przyszłości wprowadzimy do naszej polityki prywatności, zostaną opublikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną. Prosimy o częste sprawdzanie, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany w naszej polityce prywatności.

 

Data niniejszej polityki           

Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana 1 stycznia 2020 r