Produkty nadające się do naprawy

Lista produktów możliwych do naprawy

Na liście znajdują się produkty wydane w Japonii, które można naprawić. (Stan na 1 grudnia 2022 r.)

 

W przypadku produktów niewymienionych w poniższej tabeli należy skontaktować się z firmą RICOH lub najbliższym centrum serwisowym przed złożeniem zamówienia na naprawę.

 

▪ Modele limitowane nie są wymienione. Sprawdź modele standardowe. Jeżeli w magazynie nie ma części do modeli limitowanych, naprawa zostanie przeprowadzona przy użyciu części standardowych.

 

Nawet jeśli produkt znajduje się na liście, może nie nadawać się do naprawy ze względu na stan produktu, taki jak znaczne uszkodzenia spowodowane poważnymi uszkodzeniami uderzeniowymi, uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę lub piasek.

 

Uwaga: akcesoria nie są wymienione.

Obiektywy do lustrzanek jednoobiektywowych, kompaktowych aparatów filmowych, kamer wideo, magnetowidów, telewizorów LCD, obiektywy do aparatów 67 i obiektywy do aparatów na kliszę 35 mm przed obiektywami smc PENTAX FAJ nie są już dostępne, ponieważ wycofano części zamienne do wszystkich produktów. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować.

 

RICOH THETA X

RICOH THETA Z1 51 GB

RICOH THETA Z1        

RICOH THETA V

RICOH THETA S          

RICOH THETA SC2                    

RICOH THETA SC