Gegevensbeschermingsverklaring

Gegevensbeschermingsverklaring

Gegevensbescherming


Ricoh Imaging Europe SAS, 7-9 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis, Frankrijk ("Ricoh Imaging") hoed https://ricohtheta.eu/ (hierna “de website”). Op de website leest u er meer over Ricoh Maak kennis met en leer over de producten en diensten die wij aanbieden. Ricoh Imaging begrijpt het belang van het beschermen van persoonlijke informatie. Ricoh Imaging belooft uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. De gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt dan vermeld in dit privacybeleid. Alle gegevensverwerking zal worden uitgevoerd in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.


Wat is deze uitleg precies?


Dit is onze gegevensbeschermings- en privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd wie we zijn, waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken en, als u een betrokkene bent: op welke rechten u recht heeft En hoe u indien nodig contact met ons kunt opnemen.


Wie zijn we?


Wij zijn de Ricoh Europa in beeld. Onze contactgegevens en verdere informatie over ons vindt u aan het einde van deze verklaring. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt in overeenstemming met deze verklaring (tenzij anders vermeld in deze verklaring).


Wiens persoonsgegevens verwerken wij?


Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als u:

 • klant of leverancier van ons bent;
 • onze producten of diensten gebruiken;
 • werken voor een van onze klanten of leveranciers of iemand die gebruik maakt van onze producten of diensten;
 • iemand bent (of voor iemand werkt) aan wie we onze producten of diensten willen promoten of op de markt willen brengen. In dit geval hebben wij gegevens over u rechtstreeks van u verkregen (bijvoorbeeld via onze website of op een beurs of tentoonstelling) of via een derde partij.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Wij kunnen persoonsgegevens verwerken die wij rechtstreeks van u of via een derde partij hebben verkregen. Uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, kunnen de onderstaande gegevens omvatten.


Jouw persoonlijke informatie 


Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken, waaronder:

 • van jouw naam
 • je geboortedatum
 • Uw werkgever en uw functie of afdeling
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens (dit kan betrekking hebben op uw werkplek of op u persoonlijk, afhankelijk van onze relatie met u of de persoon voor wie u werkt).

Informatie die we verzamelen uit de communicatie die we met ons hebben. 


Informatie die wij verkrijgen uit de communicatie die u met ons heeft, kan worden verwerkt, waaronder: 

  • Informatie die u over uzelf verstrekt wanneer u met ons communiceert per telefoon of e-mail of via onze website of via sociale media of anderszins.

 • Informatie die u aan ons verstrekt of die wij ontvangen wanneer u onze website gebruikt, producten of diensten van ons ontvangt of erop abonneert, producten of diensten aan ons levert, informatie opvraagt ​​over een product, een bestelling plaatst, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of deelneemt in een enquête, meld een probleem aan ons of doe een van deze dingen namens uw werkgever.

Informatie over onze zakelijke omgang met u of uw werkgever. 


We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze omgang met u of uw werkgever, waaronder: 

 • Gegevens over transacties met ons waarbij u of uw werkgever betrokken bent (bijvoorbeeld gegevens over producten of diensten die wij aan u of uw werkgever hebben geleverd of van u of uw werkgever hebben verkregen).
 • Andere informatie over u die we moeten verwerken om een ​​contract met u of uw werkgever aan te gaan of uit te voeren (zoals informatie over het recht op werk en informatie die we verkrijgen van kredietinformatiebureaus waar dit nodig is om passende controles uit te voeren met betrekking tot om contracten uit te voeren met u of andere mensen voor wie u werkt of waarmee u anderszins verbonden bent). 
 • Informatie over evenementen waarvoor u of mensen uit uw omgeving worden uitgenodigd, evenals uw persoonsgegevens en voorkeuren, voor zover deze informatie relevant is voor de organisatie en uitvoering van dergelijke evenementen (zoals dieetwensen).
 • Informatie over u die u ons verstrekt tijdens een bezoek aan ons of die wij anderszins verkrijgen (bijvoorbeeld als u uw naam registreert of tijdens een bezoek aan ons op video wordt opgenomen of ons het kenteken van uw voertuig verstrekt).

Welke persoonsgegevens verwerken wij als u onze website bezoekt?

De informatie die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, omvat het volgende:

 • technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform; 
 • Gegevens over uw bezoek, b.v. B. de volledige Uniform Resource Locator (URL) clickstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, paginaresponstijd, downloadfouten, verblijftijd op specifieke pagina's, interacties met die pagina ( zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten, en elk telefoonnummer waarmee onze klantenservice is gebeld of de alias die op sociale media wordt gebruikt en die werd gebruikt om contact op te nemen met ons klantenserviceteam.
 • Gegevens over uw transacties (winkelwagentjes, gekochte producten, spaarpunten, retourzendingen, etc.)

Koekjes


Ons gebruik van cookies bij het verwerken van persoonsgegevens wordt uitgelegd in ons Cookiebeleid, dat wij u aanraden te lezen (Mening).


Wat doen wij met uw persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om overeenkomsten met u of uw werkgever aan te gaan of uit te voeren; 
 • een:
  • Producten en diensten aanbieden aan klanten of andere gebruikers;
  • producten en diensten verkrijgen van leveranciers;
  • het beheren en beheren van onze relaties met klanten, leveranciers en andere gebruikers van onze producten en diensten

              als u of uw werkgever de betreffende klant, gebruiker of leverancier van producten en diensten in deze zin bent;

 • om onze producten en diensten te promoten, op de markt te brengen en informatie te verstrekken. Dit kan gedaan worden via direct marketing (bijvoorbeeld via e-mail) of via telefoongesprekken. Dit kunnen suggesties en aanbevelingen zijn over producten en diensten die voor u of uw werkgever interessant kunnen zijn. Deze kunnen plaatsvinden conform de door u aangegeven voorkeuren;
 • om onze website te beheren in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden en om interne handelingen uit te voeren, zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud wordt gepresenteerd op de manier die het meest geschikt is voor u en uw computer;
 • om de veiligheid en beveiliging van onze website en onze andere systemen te garanderen;
 • om de effectiviteit van advertenties die aan u en anderen worden aangeboden te meten of te begrijpen en om advertenties aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?


Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met: 


 • Leden van onze groep, d.w.z. H. onze dochterondernemingen, ons moederbedrijf en hun dochterondernemingen. 
 • Geschikte derden, zoals: 
  • onze zakelijke partners, klanten, leveranciers en onderaannemers bij de uitvoering van een door ons gesloten contract of andere transacties die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering met u of uw werkgever;
  • onze auditors, juridische adviseurs en andere professionele adviseurs of dienstverleners;
  • Kredietinformatiebureaus om uw kredietwaardigheid te beoordelen, mits dit verband houdt met een contract met u of uw werkgever.
 • Met betrekking tot de informatie die wij via onze website verzamelen:
  • onze adverteerders en advertentienetwerken die deze gegevens nodig hebben om advertenties te selecteren en weer te geven die voor u en anderen relevant zijn. Wij geven geen informatie over identificeerbare personen door aan onze adverteerders, maar alleen geaggregeerde informatie over onze gebruikers. We kunnen deze verzamelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen hun doelgroepen te bereiken. We kunnen de persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld gebruiken om te voldoen aan de verzoeken van onze adverteerders en om hun advertenties weer te geven aan het beoogde publiek in overeenstemming met de cookie-gerelateerde bepalingen van deze Verklaring;
  • Analyse- en zoekmachineproviders (inclusief A/B-controletools) die ons helpen onze website te verbeteren en optimaliseren in overeenstemming met de cookiegerelateerde bepalingen van deze verklaring.

Andere mogelijke openbaarmakingen


In de volgende gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens met derden delen:


  • In het geval dat we een bedrijf of andere activa kopen of verkopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke activa of bedrijven in overeenstemming met dit Privacybeleid.
  • Als wij, of de meeste van onze activa, worden overgenomen door een derde partij, zal de persoonlijke informatie over onze klanten een van de overgedragen activa zijn.

 • We zullen uw persoonlijke gegevens vrijgeven of delen als we daartoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten die we met u hebben af ​​te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ricoh Beeldvorming en bescherming van onze klanten en derden. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te bestrijden en het kredietrisico te verminderen.

Op welke rechtsgrondslag vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats?


Uw persoonsgegevens worden verwerkt op de volgende rechtsgrond: 


  • Indien voor de verwerking uw voorafgaande toestemming nodig is, zullen wij deze dienovereenkomstig verkrijgen en daarop vertrouwen (informatie hierover, hoe u uw toestemming op elk moment kunt intrekken, vindt u hieronder). 

 • Anders worden uw persoonsgegevens verwerkt voor zover dat nodig is: 
  • om een ​​overeenkomst waarbij u partij bent uit te voeren of op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of
  • om onze legitieme belangen, of de legitieme belangen van iemand anders, te beschermen, op voorwaarde dat dit alleen gebeurt in gevallen waarin uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen niet zwaarder wegen dan dergelijke legitieme belangen (de meeste gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met op een relatie die wij hebben met uw werkgever valt in deze categorie).

Waar verwerken wij persoonsgegevens? 


De gegevens die wij over u verwerken, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), die mogelijk niet onderworpen is aan gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken. Hieronder vallen medewerkers die onder meer zich bezighouden met het uitvoeren van bestellingen, het verwerken van betalingsgegevens en het verlenen van klantenservice. 

Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen in verband met het verlenen van onze diensten, zullen wij, voor zover passend, alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze adequaat worden beschermd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een erkend juridisch instrument om de adequaatheid te waarborgen, inclusief, indien van toepassing het sluiten van door de EU erkende standaardcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens (zie http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html), en dat uw gegevens met de nodige veiligheid en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle persoonsgegevens die wij verwerken worden veilig opgeslagen. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van de juiste technologie. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website of onze systemen, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u uw wachtwoord niet aan derden door te geven.


Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?  


Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld. Daarna worden ze verwijderd of gearchiveerd, tenzij we ze verder moeten verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of voor andere legitieme en wettige doeleinden.


Overdracht aan individuele derde partijen


Wij maken op onze website gebruik van functies van derden. Plug-ins zijn softwareprogramma's waarmee andere softwareapplicaties toegang kunnen krijgen om hun functionaliteit uit te breiden. Wij maken geen gebruik van deelknoppen op sociale netwerken. Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door de plug-ins of andere functies die wij gebruiken:


YouTube-plug-in


Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site die wordt beheerd door Google. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

(Die: https://www.e-recht24.de/)


Google Analytics 


Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres eerst inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Wat zijn uw rechten?


U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken:

  • U kunt informatie opvragen over de betreffende persoonsgegevens (zie onderstaande sectie voor informatie over uw persoonlijke gegevens)

  • U kunt verzoeken dat eventuele onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken, worden gecorrigeerd en u kunt ook verzoeken dat uw persoonsgegevens worden beperkt. 
  • In bepaalde gevallen (meestal wanneer de persoonsgegevens door u zijn verstrekt en verdere verwerking onzerzijds niet langer nodig is), kunt u verzoeken dat de betreffende persoonsgegevens worden verwijderd. 

  • Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming, dan kan dat Uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (zie hieronder). De betreffende verwerking stopt dan. 
  • Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende en overheersende legitieme redenen zijn voor de verwerking, of de gegevens noodzakelijk zijn om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

  • Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of vanwege de noodzaak om een ​​met u gesloten contract uit te voeren, en wordt uitgevoerd met behulp van automatische middelen, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machinale -leesbaar formulier en – indien technisch mogelijk – te verzoeken dat deze persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf worden doorgegeven. 

  • U kunt verzoeken dat er geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, plaatsvindt die juridische of soortgelijke aanmerkelijke gevolgen voor u heeft. 

 • Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of een formele klacht indienen bij de
  “Commission Nationale de l’Informatique et Libertés” (CNIL) in Frankrijk, einreichen.

Hoe trekt u uw toestemming voor de verwerking in?


U kunt uw toestemming voor elke vorm van verwerking van uw persoonsgegevens als volgt intrekken: Hoe kunt u uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen?


U kunt uw bovenstaande rechten als volgt uitoefenen: 

Houd er rekening mee dat we mogelijk aanvullende gegevens moeten opvragen om uw identiteit te bevestigen voordat we de gevraagde informatie vrijgeven.


Onze contactgegevens


Volledige informatie over ons bedrijf: 

Ricoh Imaging Europe SAS
Robert Schumanlaan 7-9, 
94150 Rungis, Frankrijk

E-mail: info@eu.ricoh-imaging.com


Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming


“Commission Nationale de l’Informatique et Libertés” (CNIL) is de relevante toezichthoudende autoriteit in Frankrijk en kan u nadere informatie verstrekken over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook behandelt zij uw klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze Verklaring


Eventuele toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst. Indien nodig kan de melding ook per e-mail plaatsvinden. Controleer deze pagina regelmatig om te zien of ons privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd.


Datum van deze verklaring


Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2020.