WEEE : Recycle uw oude digitale camera

Recycle uw oude digitale camera

Waarom recycleren?

Ongewenste elektrische apparatuur is de snelst groeiende vorm van afval. Veel elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden gespaard. Als u niet recycleert, belanden elektrische apparaten op stortplaatsen waar gevaarlijke stoffen zullen weglekken en bodem- en waterverontreiniging zullen veroorzaken - schadelijk voor in het wild levende dieren en ook voor de volksgezondheid.

We kunnen helpen.

Wij helpen onze klanten graag bij het recyclen van hun oude elektrische artikelen.

Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycleerd, is deze nu gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes. 
Gooi geen elektrische apparaten (ook niet die met dit symbool zijn aangegeven) in de vuilnisbak

Wat is AEEA?

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat landen de gescheiden inzameling en milieuvriendelijke verwerking van deze artikelen maximaliseren. In het VK moeten distributeurs (met inbegrip van detailhandelaren) zorgen voor een systeem dat alle klanten die nieuwe elektrische apparatuur kopen de mogelijkheid biedt hun oude artikelen gratis te recyclen. Degenen die hun eigen terugnamesysteem opzetten, moeten ten minste alle klanten die nieuwe elektrische apparatuur kopen, de mogelijkheid bieden hun oude elektrische apparatuur gratis terug te nemen op basis van een vergelijkbaar systeem.