AEEA : Recycle uw oude digitale camera

Recycle uw oude digitale camera

Waarom recyclen?

Ongewenste elektrische apparatuur is de snelst groeiende vorm van afval. Veel elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet recycleert, komt elektrische apparatuur op een stortplaats terecht, waar gevaarlijke stoffen zullen weglekken en bodem- en waterverontreiniging kunnen veroorzaken – met nadelige gevolgen voor de natuur en ook voor de menselijke gezondheid.

Wij kunnen helpen

Wij helpen onze klanten graag met het recyclen van hun oude elektrische apparaten.

Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled, is deze nu gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste afvalbak. 
Gooi geen elektrische apparatuur (inclusief apparaten gemarkeerd met dit symbool) in uw afvalbak

Wat is AEEA?

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA) verplicht landen om de gescheiden inzameling en milieuvriendelijke verwerking van deze artikelen te maximaliseren. In Groot-Brittannië moeten distributeurs (inclusief detailhandelaren) een systeem bieden waarmee alle klanten die nieuwe elektrische apparatuur kopen de mogelijkheid krijgen om hun oude artikelen gratis te recyclen. Degenen die hun eigen terugnameprogramma opzetten, moeten alle klanten die nieuwe elektrische apparatuur kopen op zijn minst een gratis terugname van hun oude elektrische apparatuur op een vergelijkbare basis aanbieden.