Privacybeleid

Gegevensbescherming en privacybeleid

Ricoh Imaging Europe SAS, 7-9 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis, Frankrijk (“Ricoh Imaging”) heeft https://ricohtheta.eu/ ("de website"). Op de Website kunt u meer te weten komen over Ricoh Imaging en over de producten en diensten die wij leveren. Ricoh Imaging erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ricoh Imaging belooft uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier te verwerken. De gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt dan de doeleinden genoemd in deze Privacyverklaring. Alle gegevensverwerking zal in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

 


Privacyverklaring

Wat is dit beleid?        

Dit is ons gegevensbeschermings- en privacybeleid waarin wordt uitgelegd wie we zijn, waarom en hoe we persoonlijke gegevens verwerken en, als u het onderwerp bent van een van de betreffende persoonlijke gegevens, welke rechten u heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen als u nodig hebben.

 

Wie zijn we?    

Wij zijn Ricoh Imaging Europe S.A.S. Onze contact- en andere gegevens vindt u aan het einde van dit beleid. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonlijke gegevens die worden verwerkt in overeenstemming met dit beleid (tenzij dit beleid anders uitlegt).

 

Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken als:

 • U bent klant of leverancier van ons.
 • U gebruikt onze producten of diensten.
 • Je werkt voor een klant of leverancier van ons, of voor iemand die gebruik maakt van onze producten of diensten.
 • U bent iemand (of u werkt voor iemand) aan wie wij onze goederen of diensten willen adverteren of op de markt willen brengen. In dit geval kunnen wij uw gegevens rechtstreeks van u hebben verkregen (bijvoorbeeld via onze website of op een beurs of beurs) of uit een andere bron.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?        

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken die wij van u hebben verkregen of ergens anders vandaan hebben gehaald. De persoonlijke gegevens die wij over u verwerken, kunnen de onderstaande informatie bevatten.

 

Jouw persoonlijke gegevens     

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken, waaronder:

 • Uw voor- en achternaam
 • Je geboortedatum
 • Uw werkgever en uw functie of afdeling
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens (deze gegevens kunnen betrekking hebben op uw werk of op u persoonlijk, afhankelijk van de aard van onze relatie met u of de persoon voor wie u werkt).

 

Informatie die we verkrijgen uit communicatie met ons

We kunnen informatie verwerken die we verkrijgen door met u te communiceren, waaronder:

 • Gegevens over u die u ons verstrekt door telefonisch, per e-mail, via onze website, via sociale media of anderszins met ons te communiceren.
 • Informatie die u ons geeft of die wij verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, onze goederen of diensten verkrijgt of erop abonneert, ons goederen of diensten levert, informatie opvraagt ​​over een product, een bestelling plaatst, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête, of contact met ons opneemt om een ​​probleem te melden, of om een ​​van deze dingen te doen namens de persoon voor wie u werkt.

 

Informatie met betrekking tot onze omgang met u of de persoon voor wie u werkt                

We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze omgang met u of de persoon voor wie u werkt, waaronder:

 • Informatie met betrekking tot transacties met ons waarbij u of de persoon voor wie u werkt betrokken zijn (bijvoorbeeld gegevens over goederen of diensten die wij aan u of de persoon voor wie u werkt) hebben geleverd of verkregen.
 • Andere informatie met betrekking tot u die wij moeten verwerken om een ​​contract met u of de persoon voor wie u werkt aan te gaan of uit te voeren (bijvoorbeeld informatie over het recht op werk en informatie verkregen van kredietinformatiebureaus waar dit noodzakelijk is om ons in staat te stellen passende controles uit te voeren met betrekking tot contracten met u of iemand anders waarvoor u werkt of waarmee u anderszins verbonden bent).
 • Informatie over evenementen waarvoor u of aan u gerelateerde evenementen zijn uitgenodigd, en uw persoonlijke gegevens en voorkeuren voor zover deze informatie relevant is voor het organiseren en beheren van die evenementen (bijvoorbeeld uw dieetwensen).
 • Informatie over u die u ons geeft of die wij anderszins verkrijgen wanneer u ons bezoekt (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt of wordt opgenomen op cameratoezicht terwijl u ons bezoekt, of als u ons de registratiegegevens van uw voertuig verstrekt).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij als u onze website gebruikt? 

Tot de gegevens die wij van u kunnen verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, behoren onder meer:

 • technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform;
 • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's , pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten, en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer of sociale media-account te bellen dat wordt gebruikt om verbinding te maken met ons klantenserviceteam.
 • Gegevens over uw transacties (mandjes, gekochte producten, loyaliteitspunten, retourzendingen, enz.)

 

Koekjes

Ons gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te verwerken wordt uitgelegd in ons cookiesbeleid, dat u dient te lezen (Klik hier).

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: 

 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren met u of de persoon voor wie u werkt.
 • Naar:
  • goederen en diensten leveren aan klanten of andere gebruikers van die goederen en diensten;
  • goederen en diensten verkrijgen van leveranciers;
  • het beheren en administreren van onze relaties met klanten, leveranciers of andere gebruikers van onze goederen en diensten;

waarbij u of de persoon voor wie u werkt, voor deze doeleinden de relevante klant, gebruiker of leverancier van goederen of diensten kan zijn.

 • Om te adverteren, op de markt te brengen en informatie te verstrekken over onze goederen en diensten. Dit kan via direct marketingcommunicatie (zoals e-mails) of telefoongesprekken. Dit kan het doen van suggesties en aanbevelingen inhouden over goederen of diensten die u of de persoon voor wie u werkt mogelijk interesseren, en zal indien relevant afhankelijk zijn van uw aangegeven voorkeuren.
 • Om onze website te beheren onder onze voorwaarden en voor interne activiteiten, inclusief probleemoplossing en gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden.
 • Om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om onze website en andere systemen veilig te houden.
 • Om de effectiviteit van de advertenties die wij u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen, en om relevante advertenties te leveren.

 

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?          

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met: 

 • Elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.
 • Geschikte derden, waaronder:
  • onze zakelijke partners, klanten, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat we aangaan of andere transacties die we hebben in de normale gang van zaken met u of de persoon voor wie u werkt;
  • onze auditors, juridische adviseurs en andere professionele adviseurs of dienstverleners;
  • kredietinformatiebureaus met als doel uw kredietscore te beoordelen wanneer dit plaatsvindt in de context waarin wij een contract aangaan met u of de persoon voor wie u werkt.
 •  Met betrekking tot informatie verkregen via onze website:
  • onze adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en weer te geven. We maken geen informatie over identificeerbare personen bekend aan onze adverteerders, maar we zullen hen voorzien van geaggregeerde informatie over onze gebruikers. We kunnen dergelijke verzamelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken dat zij willen bereiken. We kunnen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld om ons in staat te stellen aan de wensen van onze adverteerders te voldoen door hun advertenties aan die doelgroep weer te geven en met inachtneming van het cookiegedeelte van dit beleid;
  • analyse- en zoekmachineproviders (inclusief A/B-testtools) die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze site en die onderworpen zijn aan het cookiegedeelte van dit beleid.

 

Andere openbaarmakingen die we kunnen doen

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens openbaar kunnen maken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke activa, met inachtneming van de voorwaarden van dit privacybeleid.
 • Als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die deze partij over zijn klanten bewaart, een van de overgedragen activa zullen zijn
 • Als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten met u af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ricoh Imaging, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

 

Wat zijn de rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?     

De wettelijke basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken is als volgt:

 • Wanneer het noodzakelijk is om uw voorafgaande toestemming voor de betreffende verwerking te verkrijgen, zodat wij dit mogen doen, zullen wij uw toestemming verkrijgen en erop vertrouwen met betrekking tot de betreffende verwerking (zie hieronder hoe u uw toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken). ).
 • Anders verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is:
  • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst;
  • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen; of
  • voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of een andere persoon worden nagestreefd, op voorwaarde dat dit alleen zal gebeuren in omstandigheden waarin die legitieme belangen niet terzijde worden geschoven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (de meeste omstandigheden waarin wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met een relatie die wij hebben met de persoon voor wie u werkt valt in deze categorie).

 

Waar verwerken wij persoonsgegevens?      

De gegevens die wij over u verwerken, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") die mogelijk niet onderworpen is aan gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Hierbij valt te denken aan personeel dat zich onder meer bezighoudt met het uitvoeren van bestellingen, het verwerken van betaalgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.

Wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen in verband met het leveren van onze diensten, zullen we alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze aan passende waarborgen zijn onderworpen, zoals het vertrouwen op een erkend juridisch adequaatheidsmechanisme, dat kan bestaan ​​uit het aangaan van door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen die relevant zijn voor overdracht van persoonlijke informatie (zie http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) en dat deze veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt behandeld.

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden veilig opgeslagen. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van de juiste technologie. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u dit heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website of systemen, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen en elke overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

Hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?         

Wij verwerken persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, waarna ze worden verwijderd of gearchiveerd, behalve voor zover het voor ons noodzakelijk is om ze voor het doel te blijven verwerken. van naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen of voor een ander legitiem en rechtmatig doel.

 

Wat zijn uw rechten?    

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verwerken:

 • U kunt verzoeken om toegang tot de betreffende persoonsgegevens (zie het gedeelte over het verkrijgen van toegang tot uw persoonsgegevens hieronder).
 • U kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken.
 • In bepaalde omstandigheden (normaal gesproken wanneer de persoonlijke gegevens door u zijn verstrekt en het niet langer nodig is dat wij deze blijven verwerken), heeft u mogelijk het recht om te verzoeken dat wij de betreffende persoonlijke gegevens verwijderen.
 • Wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming voor die verwerking, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarna wij de betreffende verwerking zullen stopzetten.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen of een formele klacht indienen bij de Information Commissioner, zijnde de “Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés” (CNIL), in Frankrijk.

 

Hoe u uw toestemming voor verwerking kunt intrekken      

U kunt uw toestemming voor elke relevante verwerking van persoonsgegevens intrekken:

 • Door ons te mailen hier
 • Door ons te schrijven op het onderstaande adres.

 

Hoe u uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen           

U kunt uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen:

 • Door ons te mailen hier
 • Door ons te schrijven op het onderstaande adres.

Houd er rekening mee dat wij u mogelijk om meer informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen voordat wij de gevraagde informatie verstrekken.

 

Onze gegevens – contact met ons opnemen          


Onze volledige gegevens zijn:

Ricoh Imaging Europe S.A.S.
Robert Schumanlaan 7-9, 
94150 Rungis, Frankrijk 

E-mail: info@eu.ricoh-imaging.com

 

De informatiecommissaris

De Information Commissioner is de “Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés” (CNIL), de toezichthoudende autoriteit in Frankrijk en kan meer informatie verstrekken over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, en eventuele klachten behandelen. die u heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in dit beleid    

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Kom regelmatig terug om eventuele updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

 

Datum van deze polis           

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2020